Η Αξιολόγηση της Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες περιλαμβάνει την λήψη προσωπικού ιστορικού μέσω της Κλινικής Συνέντευξης (SCID-5, 2013) και του Ανιχνευτικού Ερωτηματολογίου για τις Διαταραχές της Προσωπικότητας (SPQ). 

Επιπρόσθετα, χορηγούνται Δομημένες (MMPI-2) και Προβολικές (Τεστ Θεματικής Αντίληψης & Ψυχοδιαγνωστικό Τεστ Κηλίδων Μελάνης του Rorschach) για την διερεύνηση σχετικών με την Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες συμπτωμάτων και όχι για διαγνωστικούς σκοπούς. 

Άλλες Δομημένες Κλίμακες/ Ερωτηματολόγια περιλαμβάνουν:

  • Αναθεωρημένη Κλίμακα Αισιοδοξίας (Life Orientation Test- Revised)
  • Κλίμακα Κοινωνικών Περιορισμών (Social Constructions Scale)
  • Σύντομη Κλίμακα Εκτίμησης των Τρόπων Αντιμετώπισης των Προβλημάτων
  • Ερωτηματολόγιο Αρνητικού Γνωστικού Μηρυκασμού και Γνωστικής
    Αντανάκλασης
  • Κλίμακα Μέτρησης Μετατραυματικού Στρες
  • Κλίμακα Μέτρησης Μετατραυματικής Ανάπτυξης

Σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων ή όταν υπάρχει υποψία ότι το άτομο μπορεί να έχει υποστεί Σωματική Βλάβη (π.χ. Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις) πραγματοποιείται σύνοδη Νευροψυχολογική Εκτίμηση (τεστ μνήμης, προσοχής, προνοσηρής νοημοσύνης, εκτελεστικών λειτουργιών και οπτικής επεξεργασίας).