Η Αξιολόγηση της Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες περιλαμβάνει την λήψη προσωπικού ιστορικού μέσω της Κλινικής Συνέντευξης (SCID-5, 2013) και του Ανιχνευτικού Ερωτηματολογίου για τις Διαταραχές της Προσωπικότητας (SPQ). 

Επιπρόσθετα, χορηγούνται Δομημένες (MMPI-2) και Προβολικές (Τεστ Θεματικής Αντίληψης & Ψυχοδιαγνωστικό Τεστ Κηλίδων Μελάνης του Rorschach) για την διερεύνηση σχετικών με την Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες συμπτωμάτων και όχι για διαγνωστικούς σκοπούς. 

Άλλες Δομημένες Κλίμακες/ Ερωτηματολόγια περιλαμβάνουν:

  • Αναθεωρημένη Κλίμακα Αισιοδοξίας (Life Orientation Test- Revised)
  • Κλίμακα Κοινωνικών Περιορισμών (Social Constructions Scale)
  • Σύντομη Κλίμακα Εκτίμησης των Τρόπων Αντιμετώπισης των Προβλημάτων
  • Ερωτηματολόγιο Αρνητικού Γνωστικού Μηρυκασμού και Γνωστικής
    Αντανάκλασης
  • Κλίμακα Μέτρησης Μετατραυματικού Στρες
  • Κλίμακα Μέτρησης Μετατραυματικής Ανάπτυξης

Σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων ή όταν υπάρχει υποψία ότι το άτομο μπορεί να έχει υποστεί Σωματική Βλάβη (π.χ. Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις) πραγματοποιείται σύνοδη Νευροψυχολογική Εκτίμηση (τεστ μνήμης, προσοχής, προνοσηρής νοημοσύνης, εκτελεστικών λειτουργιών και οπτικής επεξεργασίας). 

Προηγούμενο άρθροΔιαταραχή Μετατραυματικού Στρες- Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)
Επόμενο άρθροΔιάγνωση του Μετατραυματικού Στρες