Αρχική ΑΡΘΡΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαγνωστικά Κριτήρια DSM-V (2013): Πέντε (5) ή περισσότερα κριτήρια από τα παρακάτω: Μεγαλειώδες αίσθημα εαυτού (π.χ. υπερβολή στα επιτεύγματα, προσδοκία αναγνώρισης ταλέντων ή ανωτερότητας).  Ενασχόληση με φαντασιώσεις απεριόριστης επιτυχίας, δύναμης κτλ.  Πεποιθήσεις ιδιαιτερότητας και ανάγκη συσχέτισης με άτομα υψηλού επιπέδου (μορφωτικού, οικονομικού και κοινωνικού)  Απαίτηση για θαυμασμό Παράλογη απαίτηση...
Κύρια Χαρακτηριστικά Από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της Σχιζοειδούς Διαταραχής της Προσωπικότητας είναι η απόσυρση από συναισθηματικές και κοινωνικές σχέσεις. Το άτομο προτιμά τις φαντασιώσεις, τις μοναχικές δραστηριότητες και την ενδοσκόπησης. Έχει περιορισμένη ικανότητα συναισθηματικής έκφρασης και άντλησης ικανοποίησης.  Η ζωή τους φαίνεται μερικές φορές να μην έχει κατεύθυνση, και να παρασύρονται...
Πρόγνωση Η θεραπευτική αντιμετώπιση βασίζεται στην Ψυχοθεραπεία. Η Φαρμακευτική αγωγή χορηγείται σε περιπτώσεις που συνυπάρχει διαταραχές της διάθεσης ή της αντίληψης (National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE, 2009).  Η πρόγνωση ποικίλει. Κυμαίνεται από εντελώς αρνητική ή έως μία εξέλιξη με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Βελτίωση μπορεί επέλθει και με την πάροδο...
Εισαγωγή Σύμφωνα με το DSM-V (2013), η Μεταιχμιακή ή Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας ανήκει στο Cluster B (2η κατηγορία). Σχετίζεται με έντονη Συναισθηματική Αστάθεια. Το άτομο παρουσιάζει έλλειψη σταθερότητας στις διαπροσωπικές σχέσεις και παρορμητικότητα. Τα συναισθήματα κυμαίνονται από έντονο ενθουσιασμένο σε ακραίο θυμό – στοιχείο που οδηγεί στην καταστροφή των περισσότερων διαπροσωπικών...
Αίτια Τα αίτια εμφάνισης περιλαμβάνουν τον συνδυασμό γενετικών, νευροανατομικών- νευροχημικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων. Εξίσου σημαντική είναι η διαταραγμένη σχέση παιδιού- γονέων, συμπεριλαμβανομένου και του τραυματικού αποχωρισμού.  Τα μεταιχμιακά χαρακτηριστικά είναι αναμενόμενα στην διάρκεια της εφηβείας. Ωστόσο υπάρχουν παράγοντες που εμποδίζουν ορισμένους ενήλικες από το να ωριμάσουν και να υιοθετήσουν ωφέλιμες δεξιότητες...
Διαγνωστικά Κριτήρια  Η Μεταιχμιακή Διαταραχή Προσωπικότητας κατατάσσεται στο Cluster B σύμφωνα με το DSM-V, 2013. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η συναισθηματική αστάθεια και η παρορμητικότητα. Περίπου το 3% του πληθυσμού είναι πιθανό να εμφανίσει ανάλογη συμπτωματολογία, με τις γυναίκες να πλήττονται σε υψηλότερο ποσοστό.  Η έλλειψη ορίων και η απουσία...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ