ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

Τα περιοριστικά μέτρα λόγω του κορωνοϊου- COVID-19 είναι αναμενόμενο να επηρεάσει και την επικοινωνία ανάμεσα στον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια με το παιδί. Ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις συγκρουσιακών διαζυγίων, ή μη λήψης οριστικής ανάθεσης/ επικοινωνίας η ένταση μπορεί να κλιμακωθεί.  Συμβουλές Διαχείρισης  Αν υπάρχει διαφωνία σε θέματα επιμέλειας, επικοινωνίας,...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ