Αρχική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την πλειονότητα των Ψυχικών Διαταραχών. Πολλαπλές κλινικές και ερευνητικές μελέτες αποδεικνύουν την συμβολή της.  Αν παρέλθει όμως ένα σημαντικό χρονικό διάστημα χωρίς αξιοσημείωτη αλλαγή στον τρόπο σκέψης και την συναισθηματική κατάσταση είναι απαραίτητο να υπάρξει μία συζήτηση με τον θεραπευτή. Είναι πιθανόν...
Η Γνωστική- Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΘ) είναι μία δομημένη παρέμβαση. Ο σταθερός προσανατολισμός στους στόχους είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά της. Το θεωρητικό θεραπευτικό μοντέλο εστιάζει στο "εδώ και τώρα" (παρόν). Οι αναφορές στο παρελθόν σχετίζονται με προγενέστερες εμπειρίες που προκαλούν συναισθηματικές δυσκολίες στο παρόν. Με αυτόν τον τρόπο η...
Τι ανακαλύπτει το άτομο στην διάρκεια των συνεδριών της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας; Η ενεργή συμμετοχή και η ανάληψη της ευθύνης του ατόμου είναι απαραίτητα κριτήρια για την τροποποίηση του αρνητικού τρόπου σκέψης, των δυσάρεστων συναισθημάτων και της προβληματικής συμπεριφοράς.  Ποιος αποφασίζει το θεραπευτικό πρόγραμμα; Στα πλαίσια της συνεργατικής σχέσης θα αποφασιστεί η...
Το Προβολικό Τεστ των Οικογενειακών Σχέσεων (Family Relations Test), αποτελεί μία αντικειμενική ένδειξη της κατεύθυνσης και της έντασης των συναισθημάτων που έχει το παιδί απέναντι σε κάθε μέλος της οικογένειάς του. Περιλαμβάνει είκοσι μία (21) φιγούρες που αναπαριστούν άτομα διαφόρων ηλικιών και των δύο φύλων, με διαφορετικό σωματότυπο και χαρακτηριστικά. Το...
Στο Κινητικό Σχέδιο της Οικογένειας Εν Δράση (Family Kinetic Test, Burns & Kaufman, 1970), αναπαρίστανται οι ποιοτικές και ποσοτικές σχέσεις μεταξύ των μελών, δίνοντας σημαντικά μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών μέσω της αξιολόγησης για την δυναμική της οικογένειας. Τα Ιχνογραφήματα είναι Προβολικές Διαγνωστικές Τεχνικές στις οποίες ο εξεταζόμενος καλείται να ζωγραφίσει έναν...
Η προβολική δοκιμασία «Ζωγράφισε έναν Άνθρωπο- Δέντρο- Σπίτι» Draw a Person-Tree- House Test συμβάλλει στην διερεύνηση της προσωπικότητας των ανηλίκων και των συναισθημάτων τους. Οι ζωγραφιές καθρεπτίζουν τον εσωτερικό τους κόσμο και απεικονίζουν στοιχεία που αφορούν στην ψυχολογική τους κατάσταση (ασυνείδητες διεργασίες), τις οικογενειακές σχέσεις και την εικόνα του...
Το Προβολικό Τεστ Θεματικής Αντίληψης Παιδιών ηλικίας από τριών (3) έως και έντεκα (11) ετών (Children’s Apperception Test) εξετάζει τους Μηχανισμούς Άμυνας του Εγώ  απέναντι σε στρεσσογόνες συνθήκες, των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και την σχέση των ανηλίκων με τα πρόσωπα στο άμεσο περιβάλλον τους. Χορηγούνται δέκα (10) κάρτες με...
Το Τεστ των Παραμυθιών (Fairy Tale Test), δημιουργήθηκε για την αξιολόγηση των μεταβλητών της προσωπικότητας, παιδιών από έξι (6) έως και δώδεκα (12) ετών. Αποτελείται από είκοσι μία (21) κάρτες που χωρίζονται σε εφτά (7) σετ, των τριών (3) καρτών. Κάθε μία είναι αριθμημένη στο πίσω μέρος σύμφωνα με...
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες διαταραχές συμπεριφοράς της παιδικής ηλικίας και οι ειδικοί του χώρου της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό την πρόκληση της αξιολόγησης παιδιών και εφήβων με αυτή τη διαταραχή. Το Κλινικό Εργαλείο H Κλίμακα Αξιολόγησης...
Το ΣΑΕΒΑ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εργαλείων για την αξιολόγηση της προσαρμοστικής λειτουργικότητας και των προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθήματος, παιδιών και εφήβων ηλικίας 6 - 18 ετών με έγκυρο και εύκολο τρόπο. Τα ερωτηματολόγια Achenbach χρησιμοποιούνται ευρέως, διότι έχουν εφαρμογή σε διάφορα πολιτισμικά πλαίσια. Επιτρέπουν σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων (παιδοψυχίατρους,...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ