Αρχική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ποια είναι τα είδη της Μνήμης και με ποιες εγκεφαλικές δομές σχετίζονται; Μνήμη είναι η διαδικασία του ανθρώπου να θυμάται τις εμπειρίες, τις εντυπώσεις, τις γνώσεις που αποκομίζει. Διακρίνεται σε βραχύχρονη και μακρόχρονη. Μνήμη εργασίας (working memory): αποτελεί το μικρότερο σε διάρκεια είδος μνήμης, καθώς αποθηκεύει πληροφορίες διάρκειας δευτερολέπτων ή λεπτών. Σχετίζεται στενά...
Οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επέμβαση εγκεφάλου (λόγω όγκου ή επιληψίας) ενδέχεται να πραγματοποιήσουν προεγχειρητικό ή μετεγχειρητικό Νευροψυχολογικό Έλεγχο.  Προεγχειρητικά Ο προεγχειρητικός Νευροψυχολογικός έλεγχος είναι ιδιαίτερα χρήσιμος, δεδομένου ότι μία επέμβαση μπορεί να επηρεάσει τις εγκεφαλικές λειτουργίες του ασθενούς. Η φύση της δυσλειτουργίας που πιθανόν να εμφανιστεί εξαρτάται από...
Τι είναι ο Νευροψυχολογικός Έλεγχος; Ο Νευροψυχολογικός Έλεγχος εξετάζει τις ανώτερες εγκεφαλικές λειτουργίες όπως η λεκτική ευχέρεια, η μνήμη, η συγκέντρωση - προσοχή, η οπτικοχωρική αντίληψη και οι εκτελεστικές διεργασίες. Στόχος είναι ο εντοπισμός πιθανών ελλειμμάτων, η φύση αλλά και η περιοχή της βλάβης.  Ποιος πραγματοποιεί τον Νευροψυχολογικό Έλεγχο; Ο Κλινικός Νευροψυχολόγος...
Η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την πλειονότητα των Ψυχικών Διαταραχών. Πολλαπλές κλινικές και ερευνητικές μελέτες αποδεικνύουν την συμβολή της.  Αν παρέλθει όμως ένα σημαντικό χρονικό διάστημα χωρίς αξιοσημείωτη αλλαγή στον τρόπο σκέψης και την συναισθηματική κατάσταση είναι απαραίτητο να υπάρξει μία συζήτηση με τον θεραπευτή. Είναι πιθανόν...
Η Γνωστική- Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΘ) είναι μία δομημένη παρέμβαση. Ο σταθερός προσανατολισμός στους στόχους είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά της. Το θεωρητικό θεραπευτικό μοντέλο εστιάζει στο "εδώ και τώρα" (παρόν). Οι αναφορές στο παρελθόν σχετίζονται με προγενέστερες εμπειρίες που προκαλούν συναισθηματικές δυσκολίες στο παρόν. Με αυτόν τον τρόπο η...
Τι ανακαλύπτει το άτομο στην διάρκεια των συνεδριών της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας; Η ενεργή συμμετοχή και η ανάληψη της ευθύνης του ατόμου είναι απαραίτητα κριτήρια για την τροποποίηση του αρνητικού τρόπου σκέψης, των δυσάρεστων συναισθημάτων και της προβληματικής συμπεριφοράς.  Ποιος αποφασίζει το θεραπευτικό πρόγραμμα; Στα πλαίσια της συνεργατικής σχέσης θα αποφασιστεί η...
Το Προβολικό Τεστ των Οικογενειακών Σχέσεων (Family Relations Test), αποτελεί μία αντικειμενική ένδειξη της κατεύθυνσης και της έντασης των συναισθημάτων που έχει το παιδί απέναντι σε κάθε μέλος της οικογένειάς του. Περιλαμβάνει είκοσι μία (21) φιγούρες που αναπαριστούν άτομα διαφόρων ηλικιών και των δύο φύλων, με διαφορετικό σωματότυπο και χαρακτηριστικά. Το...
Στο Κινητικό Σχέδιο της Οικογένειας Εν Δράση (Family Kinetic Test, Burns & Kaufman, 1970), αναπαρίστανται οι ποιοτικές και ποσοτικές σχέσεις μεταξύ των μελών, δίνοντας σημαντικά μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών μέσω της αξιολόγησης για την δυναμική της οικογένειας. Τα Ιχνογραφήματα είναι Προβολικές Διαγνωστικές Τεχνικές στις οποίες ο εξεταζόμενος καλείται να ζωγραφίσει έναν...
Η προβολική δοκιμασία «Ζωγράφισε έναν Άνθρωπο- Δέντρο- Σπίτι» Draw a Person-Tree- House Test συμβάλλει στην διερεύνηση της προσωπικότητας των ανηλίκων και των συναισθημάτων τους. Οι ζωγραφιές καθρεπτίζουν τον εσωτερικό τους κόσμο και απεικονίζουν στοιχεία που αφορούν στην ψυχολογική τους κατάσταση (ασυνείδητες διεργασίες), τις οικογενειακές σχέσεις και την εικόνα του...
Το Προβολικό Τεστ Θεματικής Αντίληψης Παιδιών ηλικίας από τριών (3) έως και έντεκα (11) ετών (Children’s Apperception Test) εξετάζει τους Μηχανισμούς Άμυνας του Εγώ  απέναντι σε στρεσσογόνες συνθήκες, των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και την σχέση των ανηλίκων με τα πρόσωπα στο άμεσο περιβάλλον τους. Χορηγούνται δέκα (10) κάρτες με...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ