Αρχική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Γνωστική - Συμπεριφορική είναι δομημένη, σταθερά προσανατολισμένη στους στόχους και το παρόν. Αν τα προβλήματα του ατόμου σχετίζονται με συναισθηματικές δυσκολίες του παρελθόντος, τότε γίνεται αναφορά για να βρεθούν οι συσχετίσεις και να αποκτήσει νόημα η προβληματική συμπεριφορά. Έχει βραχεία διάρκεια καθώς επιδιώκει την όσο το δυνατόν συντομότερη...
Τι ανακαλύπτει το άτομο στην διάρκεια των συνεδριών; Η ενεργή συμμετοχή και η ανάληψη της ευθύνης του ατόμου είναι απαραίτητα κριτήρια για την τροποποίηση του αρνητικού τρόπου σκέψης, των δυσάρεστων συναισθημάτων και της προβληματικής συμπεριφοράς.  Ποιος αποφασίζει το θεραπευτικό πρόγραμμα; Στα πλαίσια της συνεργατικής σχέσης θα αποφασιστεί η συχνότητα των συνεδριών, το...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ