Αρχική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την πλειονότητα των Ψυχικών Διαταραχών. Πολλαπλές κλινικές και ερευνητικές μελέτες αποδεικνύουν την συμβολή της.  Αν παρέλθει όμως ένα σημαντικό χρονικό διάστημα χωρίς αξιοσημείωτη αλλαγή στον τρόπο σκέψης και την συναισθηματική κατάσταση είναι απαραίτητο να υπάρξει μία συζήτηση με τον θεραπευτή. Είναι πιθανόν...
Η Γνωστική- Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΘ) είναι μία δομημένη παρέμβαση. Ο σταθερός προσανατολισμός στους στόχους είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά της. Το θεωρητικό θεραπευτικό μοντέλο εστιάζει στο "εδώ και τώρα" (παρόν). Οι αναφορές στο παρελθόν σχετίζονται με προγενέστερες εμπειρίες που προκαλούν συναισθηματικές δυσκολίες στο παρόν. Με αυτόν τον τρόπο η...
Τι ανακαλύπτει το άτομο στην διάρκεια των συνεδριών της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας; Η ενεργή συμμετοχή και η ανάληψη της ευθύνης του ατόμου είναι απαραίτητα κριτήρια για την τροποποίηση του αρνητικού τρόπου σκέψης, των δυσάρεστων συναισθημάτων και της προβληματικής συμπεριφοράς.  Ποιος αποφασίζει το θεραπευτικό πρόγραμμα; Στα πλαίσια της συνεργατικής σχέσης θα αποφασιστεί η...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ