Αρχική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Ποια είναι τα είδη της Μνήμης και με ποιες εγκεφαλικές δομές σχετίζονται; Μνήμη είναι η διαδικασία του ανθρώπου να θυμάται τις εμπειρίες, τις εντυπώσεις, τις γνώσεις που αποκομίζει. Διακρίνεται σε βραχύχρονη και μακρόχρονη. Μνήμη εργασίας (working memory): αποτελεί το μικρότερο σε διάρκεια είδος μνήμης, καθώς αποθηκεύει πληροφορίες διάρκειας δευτερολέπτων ή λεπτών. Σχετίζεται στενά...
Οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επέμβαση εγκεφάλου (λόγω όγκου ή επιληψίας) ενδέχεται να πραγματοποιήσουν προεγχειρητικό ή μετεγχειρητικό Νευροψυχολογικό Έλεγχο.  Προεγχειρητικά Ο προεγχειρητικός Νευροψυχολογικός έλεγχος είναι ιδιαίτερα χρήσιμος, δεδομένου ότι μία επέμβαση μπορεί να επηρεάσει τις εγκεφαλικές λειτουργίες του ασθενούς. Η φύση της δυσλειτουργίας που πιθανόν να εμφανιστεί εξαρτάται από...
Τι είναι ο Νευροψυχολογικός Έλεγχος; Ο Νευροψυχολογικός Έλεγχος εξετάζει τις ανώτερες εγκεφαλικές λειτουργίες όπως η λεκτική ευχέρεια, η μνήμη, η συγκέντρωση - προσοχή, η οπτικοχωρική αντίληψη και οι εκτελεστικές διεργασίες. Στόχος είναι ο εντοπισμός πιθανών ελλειμμάτων, η φύση αλλά και η περιοχή της βλάβης.  Ποιος πραγματοποιεί τον Νευροψυχολογικό Έλεγχο; Ο Κλινικός Νευροψυχολόγος...
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες διαταραχές συμπεριφοράς της παιδικής ηλικίας και οι ειδικοί του χώρου της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό την πρόκληση της αξιολόγησης παιδιών και εφήβων με αυτή τη διαταραχή. Το Κλινικό Εργαλείο H Κλίμακα Αξιολόγησης...
Το ΣΑΕΒΑ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εργαλείων για την αξιολόγηση της προσαρμοστικής λειτουργικότητας και των προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθήματος, παιδιών και εφήβων ηλικίας 6 - 18 ετών με έγκυρο και εύκολο τρόπο. Τα ερωτηματολόγια Achenbach χρησιμοποιούνται ευρέως, διότι έχουν εφαρμογή σε διάφορα πολιτισμικά πλαίσια. Επιτρέπουν σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων (παιδοψυχίατρους,...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ