ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το RAVEN'S Educational CPM/CVS είναι από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τεστ διεθνώς στην εκπαιδευτική και κλινική πράξη σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών. Το τεστ αποδεικνύεται πολύτιμο δίνοντας τη δυνατότητα αδρής εκτίμησης της γενικής νοημοσύνης χωρίς να απαιτεί τις ειδικές γνώσεις ψυχομετρίας και ψυχοδιαγνωστικής που κρίνονται διεθνώς απαραίτητες για τη χρήση μεγαλύτερων σε...
Στο γραφείο μας εφαρμόζεται η Κλίμακα Νοημοσύνης για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence- Third Edition). Είναι η συχνότερα  χρησιμοποιούμενη και η πιο αξιόπιστη κλίμακα αξιολόγησης των γνωστικών ικανοτήτων ενηλίκων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτελεί το μοναδικό ψυχομετρικό τεστ νοημοσύνης που έχει σταθμιστεί στον Ελληνικό πληθυσμό. Χορήγηση  Η κλίμακα WPPSI-III (Wechsler...
Στο γραφείο μας εφαρμόζεται η Κλίμακα Νοημοσύνης για Εφήβους – Ενήλικες WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale-4th Edition). Είναι η συχνότερα  χρησιμοποιούμενη και η πιο αξιόπιστη κλίμακα αξιολόγησης των γνωστικών ικανοτήτων ενηλίκων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτελεί το μοναδικό ψυχομετρικό τεστ νοημοσύνης που έχει σταθμιστεί στον Ελληνικό πληθυσμό. Χορήγηση  Η Κλίμακα χρησιμοποιείται για...
Στο γραφείο μας χορηγούμε την αναθεωρημένη έκδοση της κλίμακας Νοημοσύνης Wechsler για παιδιά και εφήβους, το WISC-V GR (WISC 5η έκδοση – ελληνική). Χορήγηση  Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών και εφήβων σχολικής ηλικίας από 6 ετών έως και 16 ετών και 11 μηνών. Λόγω των αλλαγών στην αντίληψη σχετικά με...
Η Dr Τέσσα Χριστοδούλου, PhD, έχει εκπαιδευτεί στο ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ στην χορήγηση, κωδικοποίηση και ανάλυση του Τεστ Θεματικής Αντίληψης (Thematic Apperception Test, T.A.T.) μέσω Κλινικών Εργαστηρίων και Εποπτειών.  Το Τεστ Το Προβολικό Τεστ Θεματικής Αντίληψης (Thematic Apperception Test, T.A.T.) το οποίο χορηγείται για τον εντοπισμό διαταραχών της συμπεριφοράς, την ύπαρξη ή...
Η Dr Τέσσα Χριστοδούλου, PhD, έχει εκπαιδευτεί στο ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ στην χορήγηση, κωδικοποίηση και ανάλυψη του Ψυχοδιαγνωστικού Τεστ Κηλίδων Μελάνης Rorschach μέσω Κλινικών Εργαστηρίων και Εποπτειών.  Χρήση και Αξιολόγηση Το Ψυχοδιαγνωστικό (Προβολικό) Τεστ Κηλίδων Μελάνης του Rorschach,  χρησιμοποιείται για την διερεύνηση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης, της σύνθεσης και της λειτουργίας της προσωπικότητας,...
Η Dr Τέσσα Χριστοδούλου, PhD, έχει πιστοποιηθεί από την ISON Psychometrica, στην χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία του MMPI-2 μέσω της απαιτούμενης εκπαίδευσης.  Το MMPI -2  Το Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο της Μιννεσότα (Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI-2, Butcher, Graham et al., 2001), το οποίο αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο και περισσότερο διερευνυθέν εργαλείο...
Τι είναι η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία; Ο όρος "Γνωστική" αναφέρεται στις σκέψεις, τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις. Ο τρόπος ερμηνείας των καταστάσεων είναι στο επίκεντρο της διερεύνησης. Ο όρος "Συμπεριφορική" σχετίζεται με την σύνδεση μεταξύ της συμπεριφοράς και των συνθηκών που εμφανίζεται. Βασική αρχή αποτελεί ότι κάθε μορφή είναι μαθημένη, συνεπώς...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ