Αρχική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ ΤΕΣΤ

ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ ΤΕΣΤ

Το Προβολικό Τεστ των Οικογενειακών Σχέσεων (Family Relations Test), αποτελεί μία αντικειμενική ένδειξη της κατεύθυνσης και της έντασης των συναισθημάτων που έχει το παιδί απέναντι σε κάθε μέλος της οικογένειάς του. Περιλαμβάνει είκοσι μία (21) φιγούρες που αναπαριστούν άτομα διαφόρων ηλικιών και των δύο φύλων, με διαφορετικό σωματότυπο και χαρακτηριστικά. Το...
Στο Κινητικό Σχέδιο της Οικογένειας Εν Δράση (Family Kinetic Test, Burns & Kaufman, 1970), αναπαρίστανται οι ποιοτικές και ποσοτικές σχέσεις μεταξύ των μελών, δίνοντας σημαντικά μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών μέσω της αξιολόγησης για την δυναμική της οικογένειας. Τα Ιχνογραφήματα είναι Προβολικές Διαγνωστικές Τεχνικές στις οποίες ο εξεταζόμενος καλείται να ζωγραφίσει έναν...
Η προβολική δοκιμασία «Ζωγράφισε έναν Άνθρωπο- Δέντρο- Σπίτι» Draw a Person-Tree- House Test συμβάλλει στην διερεύνηση της προσωπικότητας των ανηλίκων και των συναισθημάτων τους. Οι ζωγραφιές καθρεπτίζουν τον εσωτερικό τους κόσμο και απεικονίζουν στοιχεία που αφορούν στην ψυχολογική τους κατάσταση (ασυνείδητες διεργασίες), τις οικογενειακές σχέσεις και την εικόνα του...
Το Προβολικό Τεστ Θεματικής Αντίληψης Παιδιών ηλικίας από τριών (3) έως και έντεκα (11) ετών (Children’s Apperception Test) εξετάζει τους Μηχανισμούς Άμυνας του Εγώ  απέναντι σε στρεσσογόνες συνθήκες, των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και την σχέση των ανηλίκων με τα πρόσωπα στο άμεσο περιβάλλον τους. Χορηγούνται δέκα (10) κάρτες με...
Το Τεστ των Παραμυθιών (Fairy Tale Test), δημιουργήθηκε για την αξιολόγηση των μεταβλητών της προσωπικότητας, παιδιών από έξι (6) έως και δώδεκα (12) ετών. Αποτελείται από είκοσι μία (21) κάρτες που χωρίζονται σε εφτά (7) σετ, των τριών (3) καρτών. Κάθε μία είναι αριθμημένη στο πίσω μέρος σύμφωνα με...
Η Dr Τέσσα Χριστοδούλου, PhD, έχει εκπαιδευτεί στο ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ στην χορήγηση, κωδικοποίηση και ανάλυση του Τεστ Θεματικής Αντίληψης (Thematic Apperception Test, T.A.T.) μέσω Κλινικών Εργαστηρίων και Εποπτειών.  Το Τεστ Το Προβολικό Τεστ Θεματικής Αντίληψης (Thematic Apperception Test, T.A.T.) το οποίο χορηγείται για τον εντοπισμό διαταραχών της συμπεριφοράς, την ύπαρξη ή...
Η Dr Τέσσα Χριστοδούλου, PhD, έχει εκπαιδευτεί στο ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ στην χορήγηση, κωδικοποίηση και ανάλυψη του Ψυχοδιαγνωστικού Τεστ Κηλίδων Μελάνης Rorschach μέσω Κλινικών Εργαστηρίων και Εποπτειών.  Χρήση και Αξιολόγηση Το Ψυχοδιαγνωστικό (Προβολικό) Τεστ Κηλίδων Μελάνης του Rorschach,  χρησιμοποιείται για την διερεύνηση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης, της σύνθεσης και της λειτουργίας της προσωπικότητας,...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ