Τι ανακαλύπτει το άτομο στην διάρκεια των συνεδριών;

Η ενεργή συμμετοχή και η ανάληψη της ευθύνης του ατόμου είναι απαραίτητα κριτήρια για την τροποποίηση του αρνητικού τρόπου σκέψης, των δυσάρεστων συναισθημάτων και της προβληματικής συμπεριφοράς. 

Ποιος αποφασίζει το θεραπευτικό πρόγραμμα;

Στα πλαίσια της συνεργατικής σχέσης θα αποφασιστεί η συχνότητα των συνεδριών, το θεραπευτικό συμβόλαιο και τους στόχους. Ο σχεδιασμός καθορίζεται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του θεραπευόμενου. 

Πόσο διαρκεί κάθε θεραπευτική συνεδρία;

Κάθε συνεδρία διαρκεί 60 λεπτά. Σε αντίθεση με άλλες μορφές ψυχοθεραπείας που δεν είναι δομημένες, η συνεδρία Γνωστικής – Συμπεριφορικής Θεραπείας έχει “ατζέντα” σε ημερήσια διάταξη, η οποία περιλαμβάνει μια επισκόπηση της προηγούμενης συνεδρίας, της εργασίας που εκτελέστηκε στο μεσοδιάστημα, συζήτηση πάνω στα τρέχοντα προβλήματα που δυσχεραίνουν την διάθεση, και καθορίζεται νέα δουλειά για το σπίτι με τις ανάλογες επεξηγήσεις.

Γιατί είναι απαραίτητη η δουλειά για το σπίτι; 

Βασικός στόχος των θεραπευτικών συνεδριών είναι, όσα μαθαίνει ο θεραπευόμενος στο γραφείο του θεραπευτή να εφαρμόζονται στην καθημερινότητα. Η υποχρέωση της εργασίας για το σπίτι κινητοποιεί στην ανάληψη της ευθύνης για την επιτυχή έκβαση της θεραπείας.

Ο θεραπευόμενος γίνεται “παρατηρητής” του εαυτού του, να μάθει να παρακολουθείς και να καταγράφει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και την συμπεριφορά.  Μ’ αυτόν τον τρόπο ελέγχεται  η πορεία των στόχων, επιχειρούνται διορθωτικές παρεμβάσεις και υπάρχει ικανοποίηση.