Τι ανακαλύπτει το άτομο στην διάρκεια των συνεδριών της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας;

Η ενεργή συμμετοχή και η ανάληψη της ευθύνης του ατόμου είναι απαραίτητα κριτήρια για την τροποποίηση του αρνητικού τρόπου σκέψης, των δυσάρεστων συναισθημάτων και της προβληματικής συμπεριφοράς. 

Ποιος αποφασίζει το θεραπευτικό πρόγραμμα;

Στα πλαίσια της συνεργατικής σχέσης θα αποφασιστεί η συχνότητα των συνεδριών, το θεραπευτικό συμβόλαιο και οι στόχοι. Ο σχεδιασμός καθορίζεται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του θεραπευόμενου. 

Πόσο διαρκεί κάθε θεραπευτική συνεδρία;

Κάθε συνεδρία διαρκεί 60 λεπτά. Σε αντίθεση με άλλες μορφές ψυχοθεραπείας που δεν είναι δομημένες, η συνεδρία Γνωστικής – Συμπεριφορικής Θεραπείας έχει “ατζέντα” σε ημερήσια διάταξη. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει μια επισκόπηση της προηγούμενης συνεδρίας και της εργασίας που εκτελέστηκε στο μεσοδιάστημα. Η συζήτηση αφορά επίσης τα τρέχοντα προβλήματα που δυσχεραίνουν την διάθεση και κατόπιν καθορίζεται νέα δουλειά για το σπίτι.

Γιατί είναι απαραίτητη η δουλειά για το σπίτι; 

Βασικός στόχος των θεραπευτικών συνεδριών είναι, όσα μαθαίνει ο θεραπευόμενος να εφαρμόζονται στην καθημερινότητα. Η υποχρέωση της εργασίας κινητοποιεί το άτομο για την ανάληψη ευθύνης και την επιτυχή έκβαση της θεραπείας.

Ο θεραπευόμενος γίνεται “παρατηρητής” του εαυτού του, μαθαίνει να παρακολουθεί και να καταγράφει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και την συμπεριφορά.  Μ’ αυτόν τον τρόπο ελέγχεται  η πορεία των στόχων, επιχειρούνται διορθωτικές παρεμβάσεις και υπάρχει ικανοποίηση. 

Προηγούμενο άρθροΤο Τεστ των Οικογενειακών Σχέσεων (Family Relations Test)
Επόμενο άρθροΣε τι διαφέρει η Γνωστική – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία από τις άλλες παρεμβάσεις;