Η προβολική δοκιμασία «Ζωγράφισε έναν Άνθρωπο- Δέντρο- Σπίτι» Draw a Person-Tree- House Test συμβάλλει στην διερεύνηση της προσωπικότητας των ανηλίκων και των συναισθημάτων τους. Οι ζωγραφιές καθρεπτίζουν τον εσωτερικό τους κόσμο και απεικονίζουν στοιχεία που αφορούν στην ψυχολογική τους κατάσταση (ασυνείδητες διεργασίες), τις οικογενειακές σχέσεις και την εικόνα του εαυτού.

Κάποιες από τις ερωτήσεις που συνοδεύουν το Ιχνογράφημα εξήντα (60) στο σύνολο και τέθηκαν μετά την ολοκλήρωση της αποτύπωσης από την ανήλικη καθενός από τα τρία (3) σχέδια περιλαμβάνουν: 1.) για το Σπίτι: «Ποιος κατοικεί σε αυτό;», «Τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι;», «Πώς είναι η κατάσταση σε αυτό στην διάρκεια της νύχτας;» «Ποιοι επισκέπτονται το σπίτι;» «Θα ήθελες να προσθέσεις κάτι στην ζωγραφιά;» 2.) για το Δέντρο: «Τι είδος δέντρου είναι;», «Πόσο ετών είναι;», «Τι εποχή;», «Προσπάθησε κανείς να το κόψει;», «Ποιος το ποτίζει;», «Τι άλλο φυτρώνει δίπλα;» και 3.) για την Ανθρώπινη Φιγούρα: «Ποιος απεικονίζεται;», «Αισθάνεται ασφαλής;», «Προσπάθησε κάποιος να τον βλάψει;», «Ποιος τον φροντίζει», «Με τι του αρέσει να ασχολείται;», «Ποια είναι τα πράγματα που δεν του αρέσουν;».