Τι είναι ο Νευροψυχολογικός Έλεγχος;

Ο Νευροψυχολογικός Έλεγχος εξετάζει τις ανώτερες εγκεφαλικές λειτουργίες όπως η λεκτική ευχέρεια, η μνήμη, η συγκέντρωση – προσοχή, η οπτικοχωρική αντίληψη και οι εκτελεστικές διεργασίες. Στόχος είναι ο εντοπισμός πιθανών ελλειμμάτων, η φύση αλλά και η περιοχή της βλάβης. 

Ποιος πραγματοποιεί τον Νευροψυχολογικό Έλεγχο;

Ο Κλινικός Νευροψυχολόγος είναι ένας εξειδικευμένος ψυχολόγος ο οποίος θα χορηγήσει σταθμισμένες δοκιμασίες (τεστ) προκειμένου να αξιολογηθεί πιθανή συμπτωματολογία ή βλάβη. 

Ποιος θα αποφασίσει αν πρέπει να υποβληθώ σε Νευροψυχολογικό Έλεγχο;

Ένας Παθολόγος, Νευρολόγος ή Ψυχίατρος μπορεί να συστήσει στον ασθενή να υποβληθεί σε Νευροψυχολογικό Έλεγχο όταν υπάρχουν συμπτώματα νοητικής ή συναισθηματικής δυσλειτουργίας και προβλήματα στη συμπεριφορά. Κάποιος όμως μπορεί να υποβληθεί σε Νευροψυχολογικό Έλεγχο αν έχει υποκειμενικά παράπονα νοητικής έκπτωσης. Τα πιο συχνά συμπτώματα περιλαμβάνουν δυσκολία συγκέντρωσης, δυσκολίες στην μνήμη και στην εύρεση λέξεων, δυσλειτουργία σε καθημερινές δραστηριότητες και επιβράδυνση της ταχύτητας εκτέλεσης τους.

Που χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα;

Τα ευρήματα χρησιμοποιούνται για:
1. Την συμπλήρωση μίας διάγνωσης

2. Τον εντοπισμό με ακριβή τρόπο της περιοχής, της έκτασης και της φύσης μίας εγκεφαλικής βλάβης ή κάκωσης
3. Την διαφοροδιάγνωση μεταξύ νευρολογικών ή ψυχιατρικών παθήσεων και
4. Τον σχεδιασμό θεραπευτικών προγραμμάτων Ψυχοθεραπείας ή Νοητικής Ενδυνάμωσης μέσω της Γνωστικής Αποκατάστασης.

Πόση διάρκεια έχει και τι περιλαμβάνει;

Ένας Νευροψυχολογικός Έλεγχος έχει διάρκεια 2 με 3 ώρες και περιλαμβάνει:
1. Την Κλινική συνέντευξη κατά την διάρκεια της οποίας συλλέγονται σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα παρόντα συμπτώματα, το ιατρικό ιστορικό, τις καθημερινές δραστηριότητες και την συναισθηματική κατάσταση
2. Τα Νευροψυχολογικά τεστ όπου ο ασθενής απαντάει γραπτά ή προφορικά σε ειδικά σχεδιασμένες και σταθμισμένες ερωτήσεις (ασκήσεις) των οποίων το επίπεδο αυξάνεται κλιμακωτά.

Την ημέρα της εξέτασης ο ασθενής είναι απαραίτητο να έχει μαζί του γυαλιά οράσεως ή ακουστικό αν τα χρησιμοποιεί όπως επίσης και πρόσφατες εργαστηριακές εξετάσεις (μαγνητική/ αξονική/ ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, μαζί με τα πορίσματα).

Τι εξετάζουν οι νευροψυχολογικές δοκιμασίες;

Οι νευροψυχολογικές δοκιμασίες (τεστ) εξετάζουν την ικανότητα του εγκεφάλου να εκτελέσει συγκεκριμένες νοητικές λειτουργίες σε περιορισμένο ή ελεύθερο χρονικό πλαίσιο.

Πιο συγκεκριμένα αξιολογούνται οι ακόλουθες:
1. Γενική νοητική κατάσταση (Προνοσηρή Νοημοσύνη και IQ)
2. Παράμετροι προσοχής και Ικανότητα Συγκέντρωσης
3. Ταχύτητα επεξεργασίας της Πληροφορίας
4. Οπτική- Ακουστική Μνήμη και Μάθηση
5. Γλωσσική ευχέρεια και κατανόηση
6. Οπτικοχωρικές- Οπτικοκινητικές ικανότητες
7. Εκτελεστικές λειτουργίες
8. Συναισθηματική κατάσταση και Προσωπικότητα

Προηγούμενο άρθροΠοινικό Δίκαιο: Φαύλος Κύκλος της Βίας
Επόμενο άρθροΠροεγχειρητικός και Μετεγχειρητικός Νευροψυχολογικός Έλεγχος