Η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την πλειονότητα των Ψυχικών Διαταραχών. Πολλαπλές κλινικές και ερευνητικές μελέτες αποδεικνύουν την συμβολή της. 

Αν παρέλθει όμως ένα σημαντικό χρονικό διάστημα χωρίς αξιοσημείωτη αλλαγή στον τρόπο σκέψης και την συναισθηματική κατάσταση είναι απαραίτητο να υπάρξει μία συζήτηση με τον θεραπευτή. Είναι πιθανόν να επιλεγούν διαφορετικές τεχνικές που να σου ταιριάζουν περισσότερο. 

Όπως συμβαίνει με όλες τις σχέσεις, έτσι και στο πλαίσιο της θεραπείας, μπορεί να προκύψουν αντιπαραθέσεις. Οι διαφωνίες ενεργοποιούν αρνητικά συναισθήματα απέναντι στον θεραπευτή. Είναι ωφέλιμο να δοθεί ανατροφοδότηση ώστε να υπάρξει εξέλιξη και να επιλυθεί το πρόβλημα.  

Αν η συμπτωματολογία δεν εμφανίζει ύφεση ή αν παρατηρείς έξαρση (συχνότητα, διάρκεια, ένταση) πιθανόν να είναι απαραίτητη η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Η ενδεχόμενη παραπομπή έχει ως στόχο την διευκόλυνση της θεραπείας. 

Αν παρόλα αυτά όμως δεν εμφανίζεται πρόοδος τότε πρέπει να απευθυνθείς σε άλλο θεραπευτή. Επίσης ίσως χρειάζεται να επιλέξεις άλλη παρέμβαση που να προσαρμόζεται περισσότερο στις ανάγκες σου.