Στο Κινητικό Σχέδιο της Οικογένειας Εν Δράση (Family Kinetic Test, Burns & Kaufman, 1970), αναπαρίστανται οι ποιοτικές και ποσοτικές σχέσεις μεταξύ των μελών, δίνοντας σημαντικά μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών μέσω της αξιολόγησης για την δυναμική της οικογένειας.

Τα Ιχνογραφήματα είναι Προβολικές Διαγνωστικές Τεχνικές στις οποίες ο εξεταζόμενος καλείται να ζωγραφίσει έναν Άνθρωπο, ένα Αντικείμενο ή μία Αναπαράσταση προκειμένου να αξιολογηθούν οι νοητικές, διαπροσωπικές και ψυχολογικές λειτουργίες του.

Στο Κινητικό Σχέδιο της Οικογένειας ο εξεταζόμενος ζωγραφίζει την Οικογένεια – συμπεριλαμβανομένου του εαυτού- να πραγματοποιούν διάφορες δραστηριότητες. Αυτή η ζωγραφιά έχει ως στόχο να εκμαιεύσει την αντίληψη του παιδιού απέναντι στην δυναμική της Οικογένειας και χρησιμοποιείται ακόμα και σε περιπτώσεις Παιδικής Κακοποίησης. 

Στη συνέχεια, ο εξεταστής μπορεί να κάνει στο παιδί ερωτήσεις σχετικά με το σχέδιο, όπως τι συμβαίνει και ποιος είναι στην εικόνα. Ορισμένα χαρακτηριστικά του σχεδίου σημειώνονται κατά την ανάλυση, όπως η τοποθέτηση μελών της οικογένειας. την απουσία μελών· κατά πόσον οι αριθμοί είναι σχετικά συνεπείς με την πραγματικότητα ή μεταβάλλονται από το παιδί· την απουσία συγκεκριμένων τμημάτων του σώματος· διαγραφές

 

Προηγούμενο άρθροΗ προβολική δοκιμασία «Ζωγράφισε έναν Άνθρωπο- Δέντρο- Σπίτι» Draw a Person-Tree- House Test
Επόμενο άρθροΤο Τεστ των Οικογενειακών Σχέσεων (Family Relations Test)