Η Dr Τέσσα Χριστοδούλου, PhD, έχει πιστοποιηθεί από την ISON Psychometrica, στην χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία του MMPI-2 μέσω της απαιτούμενης εκπαίδευσης. 

Το MMPI -2 

Το Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο της Μιννεσότα (Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI-2, Butcher, Graham et al., 2001), το οποίο αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο και περισσότερο διερευνυθέν εργαλείο για την αξιολόγηση της ενήλικης ψυχοπαθολογίας.

Το MMPI-2 χρησιμοποιείται για την εξέταση της ψυχικής, κοινωνικής και προσωπικής δυσλειτουργίας, όπως επίσης και για την Ψυχοπαθολογία της Προσωπικότητας σύμφωνα με την 5η Έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5, 2013).

Αξιοπιστία και Εγκυρότητα

Το MMPI-2 περιέχει 120 δείκτες (κλινικές κλίμακες και υποκλίμακες, κλίμακες ανά κατηγορία καθώς και συμπληρωματικές). Για την διασφάλιση του Πρωτοκόλλου αποκλείοντας το ενδεχόμενο ο εξεταζόμενος να χειριστεί την εξέταση προς όφελος του με οποιοδήποτε τρόπο, απαιτείται οι κλίμακες – δείκτες Εγκυρότητας και Αξιοπιστίας: α.) Ασυνέπεια Συνοχής Απαντήσεων β.) Ψεύδος γ.) Σπανιότητα  δ.) Ψυχοπαθολογία ε.) Αμυντικότητα ζ.) Προσπάθεια παρουσίασης Θετικής ή/και Αρνητικής Εικόνας.

Οι βαθμολογίες των Πρωτοκόλλων παράγονται μέσω ειδικού Μηχανογραφημένου Λογισμικού σε Η/Υ που έχει προσκομιστεί μέσω αδειών από την ISON Psychometrica, χωρίς την παρεμβολή (στην διόρθωση) του εξεταστή. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ως διαγράμματα και τηρούνται στο αρχείο της υπογράφουσας διασφαλίζοντας τα Προσωπικά Δεδομένα του κάθε εξεταζόμενου.

Χορήγηση

Το MMPI-2 χορηγείται σε εφήβους (16+ ετών) και ενήλικες. 

Προηγούμενο άρθροΤα Αίτια της Επιλόχειου Κατάθλιψης
Επόμενο άρθροΨυχοδιαγνωστικό Τεστ Κηλίδων Μελάνης του Rorschach