Το Προβολικό Τεστ των Οικογενειακών Σχέσεων (Family Relations Test), αποτελεί μία αντικειμενική ένδειξη της κατεύθυνσης και της έντασης των συναισθημάτων που έχει το παιδί απέναντι σε κάθε μέλος της οικογένειάς του.

Περιλαμβάνει είκοσι μία (21) φιγούρες που αναπαριστούν άτομα διαφόρων ηλικιών και των δύο φύλων, με διαφορετικό σωματότυπο και χαρακτηριστικά. Το παιδί καλείται να επιλέξει αυθόρμητα τα μέλη που επιθυμεί χωρίς καμία εμπλοκή του εξεταστή.

Σε κάθε φιγούρα προβάλλονται συμπεριφορές με πληροφορίες αναφορικά με την ποιότητα και την κατεύθυνση των συναισθημάτων σε τρία (3) διαφορετικά πεδία: 1.) Θετικά Συναισθήματα: α.) προερχόμενα από το παιδί προς τα μέλη της οικογένειας που επιλέγει β.) σύμφωνα με την αντίληψη του παιδιού ότι προέρχονται από τα μέλη της οικογένειας που επιλέγει προς το ίδιο 2.) Αρνητικά Συναισθήματα: α.) προερχόμενα από το παιδί προς τα μέλη της οικογένειας που επιλέγει β.) σύμφωνα με την αντίληψη του παιδιού ότι προέρχονται από τα μέλη της οικογένειας που επιλέγει προς το ίδιο 3.) Συναισθήματα εξάρτησης από τα μέλη της οικογένειας που επιλέγει.