Το Προβολικό Τεστ των Οικογενειακών Σχέσεων (Family Relations Test), αποτελεί μία αντικειμενική ένδειξη της κατεύθυνσης και της έντασης των συναισθημάτων που έχει το παιδί απέναντι σε κάθε μέλος της οικογένειάς του.

Περιλαμβάνει είκοσι μία (21) φιγούρες που αναπαριστούν άτομα διαφόρων ηλικιών και των δύο φύλων, με διαφορετικό σωματότυπο και χαρακτηριστικά. Το παιδί καλείται να επιλέξει αυθόρμητα επιλέγει εκπροσώπους των μελών της οικογένειάς του και σημαντικών ατόμων. χωρίς καμία εμπλοκή του εξεταστή.

Δίνει μια αντικειμενική ένδειξη των συναισθημάτων και των συναισθημάτων που έχει ένα παιδί προς τα μέλη της οικογένειας.

Κάθε αριθμός περιέχει ένα «κουτί ανάρτησης» μέσω του οποίου το παιδί δημοσιεύει «μηνύματα» εκφράζοντας ένα συναίσθημα ή μια συμπεριφορά που περιγράφει καλύτερα τη σχέση τους, συμπεριλαμβανομένης μιας εκτίμησης της αμοιβαίας εκτίμησης.

Αυτή η μοναδική μορφή επιτρέπει τη συλλογή υποκειμενικών πληροφοριών από παιδιά και εφήβους που είτε είναι αναπτυξιακά είτε κλινικά ανίκανοι να είναι αντικειμενικοί με τον εαυτό τους ή διστάζουν να μοιραστούν τέτοιες πληροφορίες ή που δυσκολεύονται να εκφραστούν. 

Η δοκιμή μπορεί επίσης να αποκαλύψει προηγουμένως μη εντοπισμένα συναισθήματα και να αναδείξει σχέσεις που μπορεί να χρειαστούν περαιτέρω έρευνα. 

Η αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με παιδιά ηλικίας 3 – 7 ετών (εάν ο θεραπευτής αποφασίσει ότι ισχύει για το παιδί) και 7 – 17 ετών. 

Το Τεστ των Οικογενειακών Σχέσεων χρησιμοποιείται τόσο στην Κλινική Πράξη όσο και ως μέρος της Αξιολόγησης σε Υποθέσεις Οικογενειακού ή Ποινικού Δικαίου προκειμένου να διερευνηθεί η Ποιότητα του Δεσμού Προσκόλλησης του ανηλίκου με τους γονείς του (πατέρα -μητέρα) αλλά και τους σημαντικούς άλλους (δίχτυ ασφαλείας) στο άμεσο περιβάλλον του (ευρύτερη οικογένεια, σχολείο κ.α.). 

Σε κάθε φιγούρα προβάλλονται συμπεριφορές με πληροφορίες αναφορικά με την ποιότητα και την κατεύθυνση των συναισθημάτων σε τρία (3) διαφορετικά πεδία: 1.) Θετικά Συναισθήματα: α.) προερχόμενα από το παιδί προς τα μέλη της οικογένειας που επιλέγει β.) σύμφωνα με την αντίληψη του παιδιού ότι προέρχονται από τα μέλη της οικογένειας που επιλέγει προς το ίδιο 2.) Αρνητικά Συναισθήματα: α.) προερχόμενα από το παιδί προς τα μέλη της οικογένειας που επιλέγει β.) σύμφωνα με την αντίληψη του παιδιού ότι προέρχονται από τα μέλη της οικογένειας που επιλέγει προς το ίδιο 3.) Συναισθήματα εξάρτησης από τα μέλη της οικογένειας που επιλέγει.

Προηγούμενο άρθροΤο Κινητικό Σχέδιο της Οικογένειας Εν Δράση
Επόμενο άρθροΔομή των θεραπευτικών συνεδριών