Στο γραφείο μας εφαρμόζεται η Κλίμακα Νοημοσύνης για Εφήβους – Ενήλικες WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale-4th Edition). Είναι η συχνότερα  χρησιμοποιούμενη και η πιο αξιόπιστη κλίμακα αξιολόγησης των γνωστικών ικανοτήτων ενηλίκων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτελεί το μοναδικό ψυχομετρικό τεστ νοημοσύνης που έχει σταθμιστεί στον Ελληνικό πληθυσμό.

Χορήγηση 

Η Κλίμακα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της νοημοσύνης εφήβων (από 16 + έτη) και ενήλικες έως 90 έτη και 11 μήνες. Αποτελεί ένα ατομικά χορηγούμενο κλινικό εργαλείο.

Η έκδοση αυτή παρέχει βαθμολογίες υποδοκιμασιών και σύνθετων βαθμολογιών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη νοητική λειτουργικότητα σε συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές.

Επίσης, παρέχει μία σύνθετη βαθμολογία, η οποία αντιπροσωπεύει τη γενική νοητική ικανότητα.

Το WAIS-IV ως Εργαλείο Αξιολόγησης 

Ως ψυχοεκπαιδευτικό εργαλείο, το WAIS–IVGR μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα μιας αξιολόγησης για τον εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών, νοητικής χαρισματικότητας και γνωστικών δυνατοτήτων και αδυναμιών σε εξεταζόμενους με ποικίλες νευρολογικές καταστάσεις. Τα αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και αποφάσεων ένταξης σε κατάλληλα πλαίσια, προσφέροντας πολύτιμη κλινική πληροφόρηση.

Δομή της Κλίμακας

 1. Γενικός Δείκτης Νοημοσύνης (ΓΔΝ)
 2. 4 Σύνθετοι Δείκτες (Λεκτική Κατανόηση, Αντιληπτικός Συλλογισμός, Εργαζόμενη Μνήμη,
  Ταχύτητα Επεξεργασίας)
 3. Βαθμολογίες Επεξεργασίας (για λεπτομερέστερη καταγραφή των γνωστικών διαδικασιών
  που εμπλέκονται στις υποδοκιμασίες)

Θεωρείται το πιο αξιόπιστο τεστ που εξετάζει τον Δείκτη Νοημοσύνης και τις ευρύτερες γνωστικές λειτουργίες ενός ατόμου. 

Εφαρμογές
Χρησιμοποιείται από κλινικούς ψυχολόγους, νευροψυχολόγους, σχολικούς ψυχολόγους που εργάζονται ιδιωτικά ή/και σε κλινικά, νοσοκομειακά, σχολικά, δικαστικά και πανεπιστημιακά πλαίσια για εφαρμογές όπως:

 1. Αξιολόγηση επιπέδου γνωστικής ή/ και νευροψυχολογικής λειτουργικότητας σε
  ψυχιατρικούς ή νευρολογικούς ασθενείς
 2. Αξιολόγηση επίπτωσης εγκεφαλικών τραυμάτων
 3. Εντοπισμός νοητικής ανεπάρκειας
 4. Εντοπισμός μαθησιακών διαταραχών
 5. Αξιολόγηση γνωστικών δυνατοτήτων και αδυναμιών
 6. Αξιολόγηση νοητικής χαρισματικότητας
 7. Χρησιμοποιείται για την Αξιολόγηση σε Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, ΚΕ.Π.Α. 
Προηγούμενο άρθροWISC-V Κλίμακα Νοημοσύνης Wechsler Παιδιών και Εφήβων
Επόμενο άρθροWPPSI-III GR Κλίμακα Νοημοσύνης Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας