Στο γραφείο μας χορηγούμε την αναθεωρημένη έκδοση της κλίμακας Νοημοσύνης Wechsler για παιδιά και εφήβους, το WISC-V GR (WISC 5η έκδοση – ελληνική).

Χορήγηση 

Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών και εφήβων σχολικής ηλικίας από 6 ετών έως και 16 ετών και 11 μηνών.
Λόγω των αλλαγών στην αντίληψη σχετικά με την νοητική λειτουργικότητα σε συγκεκριμένα γνωστικά επίπεδα (π.χ. η εργαζόμενη μνήμη είναι σημαντικό κομμάτι της νοημοσύνης, κ.ά.) έχουν προστεθεί νέες υποδοκιμασίες και τα στοιχεία στις υποδοκιμασίες έχουν επικαιροποιηθεί, χωρίς να αυξάνεται ο χρόνος της χορήγησης.

Δείκτες Αξιολόγησης της Νοημοσύνης 

  1. Λεκτική Κατανόηση
  2. Οπτικοχωρική Αντίληψη
  3. Ρέοντα Συλλογισμο
  4. Εργαζόμενη Μνήμη
  5. Ταχύτητα Επεξεργασίας
  6. Γενικός Δείκτης Νοημοσύνης.
Επιπρόσθετα είναι διαθέσιμοι πέντε βοηθητικοί δείκτες, Ποσοτικού Συλλογισμού, Ακουστικής Εργαζόμενης Μνήμης, Μη λεκτικής Ικανότητας, Γενικής Ικανότητας και Γνωστικής Επάρκειας που παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες για τις γνωστικές ικανότητες του παιδιού και την επίδοση του. 

Διαγνωστικές Ενδείξεις

Το WISC-V προσφέρει πιο λεπτομερές υλικό με σκοπό την βελτίωση της ερμηνείας των ενδοατομικών δυνάμεων και ελλειμμάτων, του μαθησιακού προφίλ και της νευροψυχολογικής λειτουργικότητας του. Δίνει πληροφορίες για την νευροψυχολογική διαδικασία (process) που λανθάνει σε μια ικανότητα (ability). Με βάση τα προαναφερόμενα παρέχονται συγκεκριμένες εξατομικευμένες ψυχοεκπαιδευτικές προτάσεις για τους γονείς, τους δασκάλους, τα παιδιά και τους εφήβους και διαμορφώνεται ένα αποτελεσματικό πλάνο παρέμβασης.
Χρησιμοποιείται παράλληλα και με άλλα εργαλεία και τεχνικές, των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, της αναπτυξιακής διαταραχής, της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και της υπερκινητικότητας, της γλωσσικής διαταραχής, της χαρισματικότητας, της τραυματικής εγκεφαλικής διαταραχής και χρησιμοποιείται στη διαδικασία διαφοροδιάγνωσης με τις συναισθηματικές διαταραχές.

 

 

Προηγούμενο άρθροΤεστ Θεματικής Αντίληψης (Thematic Apperception Test, Τ.Α.Τ.)
Επόμενο άρθροWAIS-IV Κλίμακα Νοημοσύνης για Εφήβους – Ενήλικες