Στο γραφείο μας εφαρμόζεται η Κλίμακα Νοημοσύνης για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence- Third Edition). Είναι η συχνότερα  χρησιμοποιούμενη και η πιο αξιόπιστη κλίμακα αξιολόγησης των γνωστικών ικανοτήτων ενηλίκων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτελεί το μοναδικό ψυχομετρικό τεστ νοημοσύνης που έχει σταθμιστεί στον Ελληνικό πληθυσμό.

Χορήγηση 

Η κλίμακα WPPSI-III (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence- Third Edition) αποτελεί ένα ατομικά χορηγούμενο κλινικό εργαλείο το οποίο σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών με ηλικία από 2 έτη και 6 μήνες έως και 7 έτη και 3 μήνες, και είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη κλίμακα αξιολόγησης ικανοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Εφαρμογές

Η Κλίμακα Νοημοσύνης για Παιδιά Προσχολικής και Πρώτης Σχολική Ηλικίας (WPPSI-III) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σφαιρική εκτίμηση της γενικής νοητικής ικανότητας. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει μέρος αξιολόγησης για τον προσδιορισμό νοητικής χαρισματικότηταςγνωστικών αναπτυξιακών καθυστερήσεων ή διαταραχών και μαθησιακών δυσκολιών

Δομή της Κλίμακας

Δημιουργήθηκαν δύο μεγάλες ηλικιακές ομάδες (2:6-3:11 και 4:0-7:3) με διαφορετικές συστοιχίες υποδοκιμασιών για κάθε ομάδα, μειώνοντας έτσι ταυτόχρονα το αδικαιολόγητο άγχος ή την κόπωση των μικρότερων παιδιών. Σε κάθε μία από αυτές τις ομάδες αντιστοιχούν περισσότερες ηλικιακές υποκατηγορίες με τις αντίστοιχες νόρμες για κάθε υποκατηγορία.

Προηγούμενο άρθροWAIS-IV Κλίμακα Νοημοσύνης για Εφήβους – Ενήλικες
Επόμενο άρθροΚλίμακα Νοημοσύνης Παιδιών RAVEN’S Educational CPM/ CVS